Vi är bolaget som ger mer

Här är Written Insurance

När Accelerant Insurance ville etablera sig på den svenska marknaden kändes det självklart för oss att vara med. Efter ett långt samarbete såg vi ett behov av något nytt inom försäkringsbranschen – försäkringar som ger mer. Med stor kompetens tar vi fram ett brett sortiment av personrisk- och sakförsäkringar. Dessutom får vi tillgång till Accelerants alla teknologiska lösningar. Genom våra partners erbjuder vi marknaden en produktportfölj som hela tiden breddas och förändras i takt med framtiden.

ACCELERANT

Vilka är Accelerant?

Accelerant grundades 2018 och företagets grundare är välmeriterade partners med lång erfarenhet av försäkringsbranschen. Idén till bolaget föddes när man såg de utmaningar man har som Cover Holder (MGA). Man förstod vikten av största fokus på långsiktighet och stabilitet. Ett nära partnerskap med sina Cover Holders är därför kärnan i verksamheten. Accelerant har A- rating (Excellent) hos AM Best. Under 2021 grundades försäkringsbolaget Accelerant Insurance Europe S.A som har tillstånd av Belgiens centralbank och de regleras av Financial Services and Markets Authority (FSMA) i Belgien. Med en investering på 100 miljoner USD av kapitalstarka Altamont Capital Partners, med 5 försäkringsbolag och ett återförsäkringsbolag i koncernen är Accelerant en stabil och trygg försäkringsgivare.

Accelerant Insurance

OM OSS

Mer om Written Insurance

Written grundades 2021 av försäkringsbolaget Accelerant som under de senaste fem åren levererat riskförsäkringar till den svenska marknaden till en premievolym om ca 180 MSEK. De har specialiserat sig på att enbart jobba via MGAs (generelagenter) runt om i Europa och USA och hade 2019 en total premievolym på 209,60 MEURO. Inför starten av Written rekryterade Accelerant ett team som har lång erfarenhet av riskförsäkringar inom både liv- och sakförsäkringar samt erfarenhet att arbeta på ett MGA.

Written har uppdrag från ett antal försäkringsgivare att verka som företrädare och distribuera deras produkter till försäkringsförmedlare och andra partners som har behov av ett försäkringsskydd. Det innebär att försäkringsbolaget bär risken och vi gör allt annat ett försäkringsbolag behöver göra. Man kan säga att vi är försäkringsgivarens förlängda arm på marknaden. 

Vi gillar helt enkelt att göra lite mer.