Tillstånd – Check!

Written Insurance Sweden AB får sitt tillstånd beviljat från finansinspektionen.

Written har tillstånd att hos Finansinspektionens enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution (”LFD”) att bedriva försäkringsdistribution. Written får bedriva försäkringsdistribution inom samtliga försäkringsklasser.

Läs mer om detta här;
Försäkringsdistribution | Finansinspektionen