Nu är du Trygg!

Nu är Written Insurances nya trygghetsförsäkring här! – Sak & Liv (sakochliv.se)

Written Insurance ingår samarbete med ytterligare en försäkringsgivare

Idun och Written Insurance går in i nytt samarbete. MGA Written Insurance är ingen försäkringsgivare men företräder försäkringsgivare, en s k MGA eller cover holder. Detta innebär att ett signerat avtal med Written är som ett signerat avtal med försäkringsgivaren. På detta sätt kan Written skapa både produkter och paketeringar som är mer anpassade och […]

Lena Wikström gästar R&F-podden

Här kan du lyssna på när Lena Wikström, vår County Manager, deltog i försäkringspodden Risk & Försäkring. Hon berättar om uppstarten av bolaget, vårt erbjudande och sin syn på riskförsäkringsmarknaden. Lyssna på podden här

”Framtidens försäkringar är här” Written Insurance startar i Sverige

En ny aktör har gjort entré på den svenska försäkringsmarknaden — Written Insurance med tillstånd för distribution av både sak- och livförsäkring och med den internationella försäkringskoncernen Accelerant i ryggen.  Written är registrerat i Sverige som försäkringsförmedlare sedan den 18 november. Bolaget är ett dotterbolag till den internationella försäkringsbolagskoncernen Accelerant Insurance med säte i Belgien. […]

Tillstånd – Check!

Written Insurance Sweden AB får sitt tillstånd beviljat från finansinspektionen. Written har tillstånd att hos Finansinspektionens enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution (”LFD”) att bedriva försäkringsdistribution. Written får bedriva försäkringsdistribution inom samtliga försäkringsklasser. Läs mer om detta här; Försäkringsdistribution | Finansinspektionen