Personrisk

Dödsfall

En dödsfallsförsäkring kan se ut på lite olika sätt. Det vanligaste är att de efterlevande får ut ett engångsbelopp men det kan också vara flera mindre belopp som betalas ut under en viss tid. Se nedan några exempel på olika produkter inom detta område. Det utbetalande beloppet är skattefritt.

Livförsäkring för vuxen. Ger ett engångsbelopp skattefritt vid händelse av dödsfall. Beloppet kan innehålla avtrappning, dvs försäkringsbeloppet sänks i takt med ökad ålder. Se mer på försäkringsbeskedet om innehållet.

Livförsäkring för barn, är ett komplement som kan finnas med i livförsäkringen för vuxen. Den ger den försäkrade ett prisbasbelopp vid händelse av att någon av dennes barn avlider.

I sjukavbrottsförsäkringen finns ett skydd mot dödsfall. De försäkrade beloppet betalas ut i en engångssumma till försäkringstagaren. Detta kallas ibland för nyckelpersonsförsäkring då försäkringstagaren oftast är personens arbetsgivare.

Även när man uppnår en mer mogen ålder kan det finnas ett behov av att ha en livförsäkring. Oftast är behovet inte lika stor som när man är yngre. Livförsäkringar till denna grupp går inte och teckna till några större belopp och avtrappas från 72 års ålder ned till 80 års ålder för att därefter upphöra. Beloppet betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp till insatt förmånstagare.

Betalskyddslösningar är oftast kopplade mot en speciell skuld som den försäkrade har eller kan ha. I betalskyddslösningar kan det ingå ett skydd mot dödsfall. Beloppet ser man på försäkringsbeskedet. Utbetalning sker som ett engångsbelopp till, enligt avtalet mottagande person/bolag.

Sakförsäkring

Företags- och fastighetsförsäkringar för många typer av verksamheter.

Genom våra internationella försäkringsgivare erbjuder vi en bred portfölj av sakförsäkringar inom professionsansvar, kombinerade företagsförsäkringar och fastighetsförsäkringar. Våra försäkringslösningar passar för alla typer av företag och behov.