Sakförsäkring

Fastighetsförsäkring

Vi erbjuder fastighetsförsäkringar till små och medelstora fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger skydd mot t ex brand-, vatten- och inbrottsskador och omfattar även det ansvar man har som fastighetsägare, s k fastighetsägaransvar. Bostadsrättsföreningar har även möjlighet att teckna ett tillägg för styrelsen för bostadsrättsföreningen där det även ingår en förmögenhetsbrottsförsäkring.

Är man en fastighetsägare eller en bostadsrättsförening är det viktigt att försäkra byggnaden så att man få ersättning ur försäkringen för skadorna på byggnaden.

En fastighetsägare har ansvar för att fastigheten fungerar som den ska och ansvaret för skötsel med mera är långtgående. Med ansvarsförsäkringen får fastighetsägaren hjälp om någon skulle kräva dem på skadestånd

Under momentet skadeståndsgaranti kan ersättning lämnas för skada för vilken hyresgäst eller bostadsrättshavare är skadeståndsskyldig enligt gällande rätt om det skulle visa sig att den boende saknar hemförsäkring.

Om en fastighetsägare råkar ut för en ersättningsbar egendomsskada ersätter försäkringen uteblivna hyresintäkter som uppkommer på grund av att de boende inte kan vistas i fastigheten.

Rättsskyddsförsäkringen kan ersätta kostnader för ombud och rättegång om fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen hamnar i en rättslig tvist.

Det här tillägget gäller för de som är innehavare av bostadsrätt. Tilläggsskyddet gäller för egendom som bostadsrättsinnehavaren enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar är reparationsskyldig och underhållsskyldig för och för fast inredning som bostadsrättsinnehavaren bekostat så länge som inte fastighetsförsäkringen eller hemförsäkringen täcker dessa skador.

Personrisk

Heltäckande försäkringslösningar för största möjliga trygghet.

Våra försäkringar inom personrisk ger ett komplett och tryggt skydd vid exempelvis sjukdom, olycksfall, dödsfall och sjukavbrott. Läs gärna mer om vårt breda utbud och hur ni kan bredda ert erbjudande med oss som försäkringspartner.