Personrisk

Sjukdom

Förutom skyddet mot sjukdom som samhället ger kan man ha ett ytterligare skydd via försäkringar via arbetsgivaren. Dessa skydd räcker en bit men oftast täcker de inte upp tillräckligt för de ekonomiska förändringar som sker vid en sjukdom, vilket innebär att det kan vara bra att bygga på med ytterligare skydd. Det finns ett flertal produkter som täcker olika delar vid ett sjukdom. Både de som ger kostnadsersättning, ekonomiskt stöd, invaliditetsersättning samt sjukvård.

Sjukavbrottsförsäkring, ibland kallat nyckelpersonsförsäkring ger arbetsgivaren ett skydd när den anställde blir sjukskriven under en längre tid. Det hjälper arbetsgivaren med de merkostnader som drabbar företaget vid arbetstagarens frånvaro. Beloppet betalas ut månadsvis efter en karensperiod. Se mer på försäkringsbeskedet.
I en sjuk-och olycksfallsförsäkring ges det oftast ersättning för både kostnader, ärr och invaliditet. Det finns två sorters invaliditetsersättning; ekonomisk och xxxxx. Vilka sorts ersättningar som finns i de olika sjuk- och olycksfallsförsäkringar hittar du i villkoret. Till skillnad från olycksfallsförsäkring gäller denna vid både sjukdom som såväl olycksfall.
Sjukinkomstförsäkring ger ett månatligt tillägg skattefritt vid sjukskrivning. Vid sjukskrivning sjunker inkomsten och vi kan behöva få hjälp med att ersätta en del av den sänkningen. Sjukinkomstförsäkring stärker upp den försäkrades inkomstförlust vid sjukskrivning.
Efter långvarig sjukskrivning utgår ett skattefritt engångsbelopp. Beloppet sätts ned i takt med stigande ålder för att sedan upphöra helt vid 65 års ålder. Efter lång sjukskrivning är oftast privatekonomin inte på topp. Då kan det hjälpa att få ett tillskott i ekonomin.
Sjukvårdsförsäkring ger inte några ersättningar i pengar utan ger den försäkrade tillgång till sjukvård vid händelse av olycksfall och/eller sjukdom. Tyvärr kan det idag uppstå långa väntetider på att få vård i Sverige, samt ännu längre tid att få specialistvård för just ditt besvär. En sjukvårdsförsäkring kan då hjälpa dig snabbare vård. Sjukvårdsförsäkring kan man köpa både som privatperson och ”få” via sin arbetsgivare. För arbetsgivaren är det ofta en väldigt bra investering att minimera sin personals frånvaro både ut sjuklönekostnader, leveranssäkerhet samt vara en attraktiv arbetsgivare. Sjukvårdsförsäkringen är till för att utreda, vård och behandla ett besvär. Försäkringen täcker inte förbyggande vård eller vård efter konstaterande permanenta tillstånd. Sjukvårdsförsäkringen har vanligtvis en självrisk. Storleken på självrisken varierar och står i ditt försäkringsbesked.
Samma som sjukvård vuxen men för barn från 4 års ålder. Tänktvärt är att privatsjukvård för barn är begränsat och all vård inte kan fås via denna försäkring.
Arbetsgivaren tecknar oftast en tjänstereseförsäkring som kan täcka sjukdom, olycksfall eller dödsfall när personalen reser i tjänsten. Försäkringen kan inte tecknas fristående utan måste tecknas ihop med en företagsförsäkring. Se mer under ”företagsförsäkring”.

Betalskyddslösningar är oftast kopplade mot en speciell skuld som den försäkrade har eller kan ha. I betalskyddslösningar kan det ingå ett skydd mot sjukskrivning efter olycksfall eller sjukdom. Det kan även ingå ett skydd mot arbetslöshet. Beloppet ser man på försäkringsbeskedet. Utbetalning sker som ett engångsbelopp till, enligt avtalet mottagande person/bolag.

Kritisk sjukdom för seniorer gäller som längst till 80 år. Försäkringen ger ett skattefritt engångsbeolopp vid vissa specifika sjukdomar. Se mer i villkoren.

Vid mer allvarliga sjukdomar kan det vara bra att få ett extra ekonomiskt stöd. Kritisk sjukdom ger ett skattefritt engångsbelopp vid vissa specifika sjukdomar, läs mer i villkoret om vilka sjukdomar det gäller.

I en sjuk-och olycksfallsförsäkring ges det oftast ersättning för både kostnader, ärr och invaliditet. Det finns två sorters invaliditetsersättning; ekonomisk och xxxxx.

Denna försäkring är mycket viktig att ha för sina barn. När en av de värsta saker händer som gör att barnet aldrig kommer ha möjlighet att ta sig ut i förvärvslivet är invaliditetsersättningen mycket viktig.

Försäkringen gäller som längst till barnen blir 25 år och kan endast tecknas som en

Vilka sorts ersättningar som finns i de olika sjuk- och olycksfallsförsäkringar hittar du i villkoret. Till skillnad från olycksfallsförsäkring gäller denna vid både sjukdom som såväl olycksfall.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam vehicula urna sit amet malesuada mollis. Nam ornare sit amet lacus non dignissim. Donec auctor luctus tincidunt. Fusce lobortis dui eget metus dignissim viverra.

Sakförsäkring

Företags- och fastighetsförsäkringar för många typer av verksamheter.

Genom våra internationella försäkringsgivare erbjuder vi en bred portfölj av sakförsäkringar inom professionsansvar, kombinerade företagsförsäkringar och fastighetsförsäkringar. Våra försäkringslösningar passar för alla typer av företag och behov.