Sakförsäkring

Kombinerad företagsförsäkring

Vi erbjuder företagsförsäkring till små och medelstora företag. Vår kombinerade företagsförsäkring omfattar både egendom, avbrott och ansvar. Det finns även en rad tilläggsprodukter man kan utöka grundskyddet med för att få ett mer heltäckande skydd. Man kan även teckna personrisk hos oss för att skydda företaget och dess personal.

Under egendomsmomentet i försäkringen skyddas företagets egendom på det specifika försäkringsstället. Försäkringen ger skydd mot t ex brand-, vatten- och inbrottsskador.

En egendomsskada följs ibland av ett avbrott i verksamheten. Med en avbrottsförsäkring säkerställs det att företagets verksamhet kan fortsätta, trots att det har inträffat en skada.

Det är viktigt att alla företag har en ansvarsförsäkring som ger skydd om man blir skadeståndsskyldig. Med en ansvarsförsäkring får företaget hjälp av försäkringsgivaren om man får ett skadeståndskrav riktat mot sig.

Rättsskyddsförsäkringen kan ersätta kostnader för ombud och rättegång om företaget hamnar i en rättslig tvist.

En entreprenadförsäkring är en skräddarsydd försäkring för små och medelstora företag som är verksamma inom bygg- och entreprenadbranschen. Försäkringen omfattar de moment som är viktiga för en entreprenör/byggare t ex entreprenadansvar, arbetsområde, hjälpmedel och befintlig egendom.

En förmögenhetsbrottsförsäkring kan lämna ersättning för ekonomisk skada som uppkommer till följd av vissa brottsliga handlingar. Det kan vara brottsliga handlingar som riktar sig mot såväl företaget som deras kunder.

En VD- och Styrelseansvarsförsäkring gäller för skadeståndskrav mot VD eller styrelseledamot i företaget. Även en del andra anställda kan omfattas av försäkringen.

En tjänstereseförsäkring ger skydd för skada vid alla typer av resor i tjänsten. En vanlig företagsförsäkring täcker vanligtvis inte dessa risker så det är därför viktigt att företaget har en ordentlig tjänstereseförsäkring som omfattar sjukvård och olycksfall, förlust av saker, ansvar och rättsskydd.

Personrisk

Heltäckande försäkringslösningar för största möjliga trygghet.

Våra försäkringar inom personrisk ger ett komplett och tryggt skydd vid exempelvis sjukdom, olycksfall, dödsfall och sjukavbrott. Läs gärna mer om vårt breda utbud och hur ni kan bredda ert erbjudande med oss som försäkringspartner.